استاد امیر حسین تات آموزشگاه موسیقی سخن

sdcvsd

استاد امیر حسین تات

 

استاد امیر حسین تات ، آموزشگاه موسیقی سخن

استاد امیر حسین تات ، مدرس و نوازنده دف ، تنبک ، هنگ دارم و کاخن در آموزشگاه موسیقی سخن
 
 


sdcvsd


 

بلوار قیطریه، خیابان حدادنژاد، بن بست املاک، پلاک ۲، زنگ ۹، طبقه ۴

22 68 45 84 - 22 68 49 84

info@sokhanmusic.siteCopyright © 2016 - 2020 . All Rights Reserved to Sokhan Music Academy Design By Tehran Vila

 


برچسب ها : استاد  کاخون ، استاد کاخون حرفه ای ، استاد کاخن شمال تهران، استاد هنگ درام حرفه ای، نوازنده هنگ درام ، نوازنده  هنگ درام شمال تهران، مدرس کاخون در شمال تهران، مدرس کاخون در شمال تهران، مدرس هنگ درام در منطقه 1،‌ تدريس خصوصي هنگ دارم، تدريس خصوصي کاخون در شمال تهران، تدريس خصوصي کاخون در قیطریه، تدريس ساز هنگ درام شمال تهران ، تدريس ساز هنگ دارم منطقه یک ، تدريس ساز کاخون در شمال تهران ، تدريس حرفه اي ساز هنگ دارم، تدريس حرفه اي ساز هنگ دارم  در شمال تهران، استاد خوب کاخون در شمال تهران ، استاد خوب  هنگ دارم در شمال تهران ، استاد برجسته کاخون در شمال تهران ، استاد برجسته  کاخون د رمنطقه یک ، تدريس هنگ دارم شمال تهران ، تدريس کاخن شمال تهران ، آموزشگاه کاخن معتبر شمال تهران ،‌آموزشگاه خوب کاخون شمال تهران ، آموزشگاه مجوز دار کاخن شمال تهران ، آموزشگاه موسيقي رسمي کاخون شمال تهران ،‌ ساز هنگ دارم شمال تهران ، استاد هنگ دارم فارغ التحصيل دانشگاه ، استاد  هنگ دارم دانشگاهي ، تدریس هنگ درام منطقه 1 ، تدریس هنگ دارم منطقه یک